นโยบายเว็บไซต์

ทางเรา TaradHealth.com  มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสั่งซื้อสินค้า TaradHealth.com จึงมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

TaradHealth.com จะ เก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนสมัคเป็นสมาชิกของลูกค้าเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้า เมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากทาง TaradHealth.com  

การใช้ข้อมูลของสมาชิก

จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า คือ เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า จัดส่งสินค้า และเพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ  TaradHealth.com จะจัดส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลล์ของลูกค้า หากลูกค้าไม่สนใจหรือไม่มีความประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวลูกค้า สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆหรือแจ้งยกเลิกการส่งข้อมูลข่าวสารได้ทุกเมื่อ 

การเก็บข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

TaradHealth.com ยืนยันที่จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นอย่างดี และจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า 

ยกเว้นในกรณีที่ TaradHealth.com ทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอก TaradHealth.com จะดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทำข้อตกลงที่จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้ เป็นความลับด้วยเช่นกัน 

และ/หรือ ในกรณีที่ TaradHealth.com จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือบุคคลใดๆ ตามบทบัญญัติ และ หรือกระบวนการทางกฎหมาย