แจ้งโอนเงิน
หน้าแรก >> แจ้งโอนเงิน


เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว กรุณากรอกข้อมูลช่องที่มี * ให้ครบถ้วน

เลขที่ใบสั่งซื้อ * เช่น 36
ธนาคาร (ปลายทาง) *
  ไทยพาณิชย์ 235-2-20080-3 นายอัศวิน ธูปหอม
  กสิกรไทย 694-2-03130-9 นายอัศวิน ธูปหอม
  กรุงเทพ 043-7-03251-9 นายอัศวิน ธูปหอม
  กรุงไทย 980-3-08446-1 นายอัศวิน ธูปหอม
จำนวนเงิน * เช่น 1,201.00
วันที่ * / / เช่น 01/12/2016   (วว/ดด/ปปปป,  ปีระบุเป็น ปี ค.ศ.)
เวลาโอน * : น.
หมายเหตุ (ถ้ามี)   

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
 
ชื่อ *
เบอร์โทร *
อีเมล