MDmate เอ็มดีเมท บำรุงสมอง เภสัชโภชนภัณฑ์ สารสกัดจากป๋วยเล้ง 1 กระปุก (120 แคปซูล)

MDmate เอ็มดีเมท บำรุงสมอง เภสัชโภชนภัณฑ์ สารสกัดจากป๋วยเล้ง 1 กระปุก (120 แคปซูล)

  รายละเอียด

MDmate เภสัชโภชนภัณฑ์ สารสกัดจากพืชผักใบเขียว

  • ส่วนประกอบสำคัญ : ป๋วยเล้งผง 625 มก.
  • ขนาดรับประทาน รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ2 ครั้ง เช้า-เย็น
  • บรรจุ 120 เม็ด

คือเภสัชโภชนภัณฑ์ที่ผลิตตามกระบวนการค้นคว้าและวิจัยของ วว. ที่มีประสิทธิภาพในการ

✔ ลดภาวะสมองเสื่อม
✔ เสริมสร้างความจำ
✔ บำรุงสมอง
✔ และยับยั้งการทำลายสารสื่อประสาท
✔ ช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมอง

❝ การรับประทาน MDmate เป็นประจำไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง เพราะผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% ทำให้ร่างกายได้รับสารสำคัญที่มีผลต่อการทำงานของสมอง ❞

โดยเฉพาะการยับยั้งการทำลาย สารสื่อประสาทการที่สารสื่อประสาท ถูกทำลาย เป็นเหตุให้ การทำงานของสมองลดประสิทธิภาพลงสืบเนื่องจาก การทดลองกับผู้มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะเริ่มต้นควรรับประทาน MDmate เป็นประจำทุกวัน เช้า และ เย็นครั้งละ 2 เม็ด

❝ เพียงเท่านี้.......คุณก็จะห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม ❞

 

รายละเอียดและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์


 

ชื่อผลิตภัณฑ์ MDmate
ผลิตภัณฑ์ เภสัชโภชนภัณฑ์
อย. 10-1-01949-1-0968
คุณสมบัติ ☑ มีสารยับยั้งสารทำลายสารสื่อประสาท
☑ ช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมอง
☑ ช่วยเสริมสร้างความจำ บำรุงสมอง
ผู้บริโภค ☑ สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย
เด็กในวันเรียน ผู้ใหญ่ในวันทำงานที่ต้องใช้สมอง
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจำ
ขนาดรับประทาน รับประทานครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
ขนาดบรรจุ 1 ขวด/60 เม็ด
ส่วนประกอบสำคัญ ปวยเล้งผ่านกรรมวิธี
ลักษณะผลิตภัณฑ์ เม็ดเคลือบฟิล์มชนิดธรรมดา
การเก็บรักษา เก็บให้พ้นจากแสง และให้เก็บในที่เย็น หรือในตู้เย็น
สถานที่ผลิต ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP กฎหมาย
สารสำคัญ พบว่ามีสารสำคัญออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สามารถลดระดับของ
ซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มของ
acetylcholinesterase inhibitor
ปริมาณโลหะหนัก พบ ว่ามีปริมาณโลหะหนักที่กำหนดให้ปนเปื้อนในวัตถุดิบ ไม่เกินมาตรฐานข้อกำหนดของ THP (Thai Herbal Pharmacopoeia Vol II, 2000) วิเคราะห์ตามวิธีของ F-AAS (ตะกั่วและแคดเมียม) HG-AAS (สารหนู),และ Mercury analyzer (ปรอท) ข้อกำหนดของ THP (Thai Herbal Pharmacopoeia Vol II, 2000) วิเคราะห์ตามวิธีของ F-AAS (ตะกั่วและแคดเมียม), HG-AAS (สารหนู), และ Mercury analyzer (ปรอท)
ใบรับรองการวิเคราะห์ / หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
☑ ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%
☑ กลไก การออกฤทธิ์ของสารสำคัญมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด คือผลิตภัณฑ์ใน ท้องตลาดส่วนใหญ่ช่วยบำรุงประสาทเท่านั้นแต่เภสัชโภชนภัณฑ์ MDmateสามารถช่วยลดระดับ เอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine ในสมอง จึงมีผลทำให้สมองมีประสิทธิในการทำงานและความจำดีขึ้น
☑ ผลิตภัณฑ์พัฒนามาจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ (วว.)


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

MDmate เภสัชโภชนภัณฑ์ ที่มีสารสำคัญออกฤทธิ์ยังยั้งสารทำลายสารสื่อ ประสาท นั้นก็คือยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ โคลีนเอสเตอเรสจึงมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับยารักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งจะ ส่งผลให้สารสื่อประสาท(อะซีทิลโคลีน) มีปริมาณเหมาะสมในกระบวนการทำงานของสมอง


❝ เมื่อ รับประทาน MDmate เป็นประจำจะทำให้ระบบการรับ-ส่งสัญญาณคำสั่งของสมองเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ บำรุงสมอง เสริมสร้างความจำ อวัยวะและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะได้รับสัญญาณหรือคำสั่งที่ครบถ้วนตามมา ❞


การทำงานของสมอง โดยปกติแล้วสมองจะสั่งงานผ่านเซลประสาทต่างๆ นับล้านเซลผ่านไปยังเส้นประสาท กล้ามเนื้อ และอวัยวะต่างๆ ตามที่สมองสั่งงาน ซึ่งการสั่งงาน ของสมองด้าน
ความ จำ ความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ต่างๆ จำเป็นต้องสั่งงานผ่านสารเคมีชนิดหนึ่งในสมองที่เรียกว่า สารสื่อประสาทหรืออะซีทิลโคลีน (acetylcholine) เพื่อทำหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณคำสั่งต่างๆ
ของสมองแต่ปรากฏว่าใน ร่างกายของคนเราก็สร้างสารเคมีอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase Enzymes) ซึ่งเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสนี้จะมีหน้าที่ทำลายสารอะ ซีทิลโคลีน (acetylcholine) ที่เป็นสารสื่อประสาทรับ-ส่งสัญญาณคำสั่งในสมองดังกล่าว (เป็นระบบกลไกตาม ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์)


ผลที่ตามมาหากสารสื่อประสาทหรืออะซีทิลโคลีน(acetylcholine) ที่ทำหน้าที่รับ-ส่งสัญญาณคำสั่งของสมองถูกทำลายมากๆ โดยเอ็นไซม์ โคลีนเอสเตอเรสก็จะทำให้การรับ-ส่งสัญญาณคำสั่งของสมองมีปัญหา เช่น หลงๆ ลืมๆ ถามซ้ำ พูดซ้ำ หลงลืมเวลา สับสนทิศทาง หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน ใช้คำพูดไม่ ถูก ความจำเสื่อม หรืออาจถึงขั้นอัลไซเมอร์ค่ะ


หมายเหตุ

เนื่องจากในงานวิจัยพบว่าในสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ จะมีปริมาณของสารสื่อประสาท(อะซีทิลโคลีน) ลดน้อยลง ซึ่งการรักษาโรคอัลไซเมอร์ชนิดไม่รุนแรจะต้องใช้สารสำคัญหรือยาที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส เพื่อเพิ่มระดับของสารสื่อประสาท (อะซีทิลโคลีน) ในสมองจึงจะสามารถช่วยให้อาการหลงลืมของผู้ป่วยดีขึ้นได้ ซึ่งเภสัชโภชนภัณฑ์ MDmate สามารถช่วยลดระดับเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetyl choline ในสมอง จึงมีผลทำให้สมองมีประสิทธิภาพในการทำงานและความจำดีขึ้น
ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคลช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

1.สั่งซื้อทางหน้าเว็บไซต์ ทำตามขั้นตอนได้ปกติ

2.ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

- ทางโทรศัพท์ 062-595-3399,085-688-7890

- ทางไลน์ @taradhealth คลิ๊กแอดไลน์ตรงนี้เลย

- ทางfacebook คลิ๊กแอดfacebookตรงนี้เลย


*บริการจัดส่งฟรี EMS ทั่วไทย

บริการเก็บเงินปลายทางฟรีเมื่อมียอดชำระ 500 บาท ขึ้นไป ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง


ติดตามข้อสินค้าและโปรโมชั่นได้ที่

- ทางไลน์ @taradhealth คลิ๊กแอดไลน์ตรงนี้เลย
- ทางfacebook คลิ๊กแอดfacebookตรงนี้เลย

  • ผู้ผลิต: MDmate (เอ็มดีเมท)
  • รหัสสินค้า: 625 มก. x 120 เม็ด
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 1,890 บาท